Spisak LG modela koji se mogu dekodirati

CU320, CU400, CU405, CU500, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920, KE990, KF310, KF700, KS20, KU250, KU310, KU311, KU380, KU385, KU450, KU730, KU800, KU830, KU950, KU970, KU990, KU990M, KU990R, L600V, MU500, MU550, TU500, TU515, TU550, TU575, TU720, U250, U300, U310, U370, U450, U8210, U8290, U830, U8500, U880, U890, U900, U960, U970, U990

C1100, C1200, C1400, C3100, C2200, C3300, C3310, C3320, C2100, C200 L3100, L342i, L341i, L1100, L343i G7100, G5400, G1500, G1600, G1610, G7000, G7020, G7030, G7050, G5500, G4010, G4011, G4020, G4050, G4015 F2400, F2100, F2300, F2410, F7250T, F300 B2000, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150

W5220, W3000, W5300, W7100 MG160A, MG160B, MG161, MG370,MG100, MG101, MG105, MG800, MG808 P7200 S5100, S5200

KG110, KG115, KG118, KG119, KG130, KG210, KG220, KG221, KG225, KG228, KG240, KG245, KG800, KG90,KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG285, KG288, KG289, KG370, KG375

KE820, KE260, KE600, KE608, K608N, KE770, KE800, KE850 (PRADA), KE970 (SHINE), ME970, KE770, KG70, KG77, KG99 KP100, KP105, KP105A, KP105B, KP106, KP106A, KP106B,KP200, KP202, KP202i, KP235